28 april, 2013

Gods vagebonden

Bij Martin Buber lees ik over religieus geïnspireerde opstandelingen in Occitanië van begin achttiende eeuw waar ik slechts vagelijk van gehoord heb. In de geschiedenis van Frankrijk die je krijgt opgedist op school spelen zij al evenmin een rol die uitgelegd hoeft te worden als - dichterbij - de opstandige boeren van Vlaanderen in de veertiende eeuw, of nog dichterbij dan, de Hoekse en Kabeljauwse twisten (de Schieringen en Vetkopers). Het is dat het echtpaar Wertheim Burgers in verzet tegen regentenheerschappij - Onrust in Sticht en Oversticht (1703-1706) heeft geschreven, anders zou ook de onrust in die tijd in het latere Nederland ongedocumenteerd zijn geweest voor nu.

De protestanten, of Frans Hervormden, kwamen in opstand, het zal niet toevallig in de streek van de Katharen zijn geweest, het bolwerk van de taal van het zuiden zelf. Men hulde zich in camisa, een lang wit hemd, om de gezindheid uit te drukken, en de langzamerhand millennaristische trekken krijgende opstand werd neergeslagen.
Een site, gewijd aan de camisards.
Levensschetsen van twee spraakmakende camisards: Elie Marion en Jacques Bonbonnoux.

Geen opmerkingen: