09 april, 2013

Lentebeeld 2013 - 5


Eigen narcissen eerst... knap laat, 2013 is weliswaar duidelijk een jaar met een voorlente maar de lente zelf laat het in Nederland behoorlijk afweten.
Toch, een onbedaarlijk concert van huismussen, pimpelmezen, spechten, merels en turkse tortels, kieviten en scholeksters die overvliegen - misschien zelfs de enkele roep van een koekoek. Een leeg nestje (merel?) in de te snoeien druivestruik, blijkbaar van vorig jaar.

Van de aardperen geen enkel levensteken te merken. Zou het ook door de kille lente komen?
Overigens, alles is betrekkelijk. In mijn herinnering, en de KNMI-gegevens bevestigen het, waren de lentes van bijvoorbeeld 1970 en 1971 ook kil, en in 1991 bleef het in Nederland tot eind juni aan de nogal frisse kant. De opwarming zorgt voor verwende verwachtingen...

Geen opmerkingen: