02 juni, 2009

Hebzucht niet te veel kansen geven


Uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie:
De overheid zet zich in voor het zoveel mogelijk terugdringen van abortus provocatus, onder meer door het instellen van een wettelijk verbod.

Deze partij was er zeer op gespitst de minister van "defensie" te leveren in het kabinet-Balkenende IV. De minister is overigens zelf nooit in dienst geweest.

Minister-president Balkenende zelf aan het woord, op "briefpapier" van het ministerie zelf (oorspronkelijk geplaatst in NRC-Handelsblad):

Wanneer in het bedrijfsleven het ondernemerschap en het individuele, betrokken en risicodragende aandeelhouderschap worden verdrongen door bureaucratisch management en 'aandelenhandelaars', krijgt hebzucht te veel kans.


Hebzucht de kans geven is goed, te veel hebzucht niet. Het CDA aan het woord.

UIt de vele berichten over de jacht van New Labour op alleenstaande moeders:

Single mothers on benefits are to be made to actively seek a job as soon as their youngest child reaches 11, in a government clampdown on unemployment in lone parent households.

The best way to help their children is "by bringing a wage home", ministers will say. The drive to get more lone parents of secondary school-aged children into jobs is to be launched by David Blunkett, Secretary of State for Work and Pensions, in a Green Paper on "Welfare to Work".


Blunkett, had die niet van een getrouwde mevrouw een alleenstaande moeder willen maken, totdat bleek dat haar kind toch van haar wettige echtgenoot was? Moest die niet aftreden vanwege zijn nogal in de gaten lopende nevenfuncties?

Maar goed, de tandenborsteltellers en zedenprekers in het Britse Lagerhuis zijn vrijwel allemaal door de mand gevallen dankzij declaraties die "op slordigheid", "onwetendheid" of "onzorgvuldigheid" berusten, kan gebeuren. Op de begroting gaat het om keutelbedragen, maar het is precies de grote smoel die deze mensen steeds opzetten tegen degenen die hen gekozen hebben die oprechte volkswoede oproept. Vrijwel dagelijks te observeren op de Britse televisie.
Toch waarschuwen de fraudeurs nu de kiezers vooral niet te bezwijken voor de sirenenzang van "extremisten". Bedoelen ze daar de Groenen mee? De anti-Europese UKIP? Vooral de racistische BNP, blijkt. Zoveel vertrouwen hebben deze mensen in degenen die hen gekozen hebben - tja, daar ben je tandenborstelteller voor.

John Pilger zegt het juist: kan het dan extremer dan New Labour? Kan het extremer dan het CDA of de ChristenUnie (en de PvdA natuurlijk)?

U heeft in Nederland zelfs nog keuze: Partij voor de DIeren of De Groenen. Wellicht laat ik de beker aan mij voorbij gaan nu ik om gezondheidsredenen toch niet geschikt ben als (vice-)voorzitter van een stembureau, en omdat ik de legitimiteit van het Europese parlement al helemaal niet inzie. Maar er is zelfs keuze dus (een samengaan van Echt Groen en Diervriendelijk lijkt mij vanzelfsprekend, maar dit is aan de toekomst).

Geen opmerkingen: