09 juni, 2009

De ongelooflijk verdwijnende zilvermeeuw


Meer dan eens heb ik gezien dat een strandpaviljoen een voorraadje patates frites in het zand van het strand deed belanden. Terwille, bleek, van de patatmeeuw, een merkwaardige mutatie van een vlees/visetende diersoort. Verscheidene soorten zijn hiertoe gemuteerd, maar het meest van al de zilvermeeuw.
Springwatch meldde dat het niet goed gaat met de meeuwen in het algemeen in Groot-Brittannië. In Ierland is de zilvermeeuw inmiddels bijna verdwenen - en dan merk ik weer dat ik het gezonde volksondervinden niet goed aanvoel, want de zilvermeeuw is impopulair dus "men" zit er niet mee.
Toen ze voor de huismussen en de zilvermeeuwen kwamen....

Geen opmerkingen: