21 juni, 2009

Akeldama, Bloedveld


Beginselverklaring van Akeldama, Griekse groep christen-anarchisten.
Wij zijn Christenen.
Met een theologie die het zout van ons dagelijks leven is. Een theologie, die, om met Walter Benjamin te spreken, een andere inspiratie is voor de revolutionaire gereedschapen en middelen van de concurrerende beweging. Zonder gesloten dogma's, zonder verkalkt te zijn, wensen wij de communalistische waarden van het vroege Christendom hier en nu te verwezenlijken in het labyrint van de hedendaagse stedelijke metropool. Wij zien alleen uit naar een messiaans en verlossend hiernamaals omdat we het een ontwikkeling in ruimte/tijd zien van de strijd die wij op dagelijkse, aardse grond voeren. Een strijd tegen geestelijke, fysieke, maatschappelijke en financiële uitbuiting, tegen de legers van "Kerk BV", tegen iedere soort macht die onontkoombaar leidt tot het afschaffen van vrijheid, zelfbepaling en waardigheid.

Wij zijn anarchisten.
Wij strijden om solidariteit, gelijkheid, kameraadschap en vrijheid het uitgangspunt en de bestemming van al onze acties te maken. Wij hopen ons steentje bij te dragen aan de anarchistische/anti-autoritaire beweging die geen vaste, opgeschoonde en reformistische werkelijkheid nastreeft. Maar die van het heden een veld van waarheid maakt door creatieve destructie in de zin van Bakoenin, een herwaardering van waarden in de zin van Nietzsche en een oorspronkelijk Christelijke opvatting ten aanzien van verleden en toekomst.

Akeldama: Bloedveld...
Gekocht door de hogepriesters met de zilverlingen waarmee de schandelijke aanhouding van Jezus betaald is. Bestemd om de begraafplaats te zijn van de "vreemdelingen", de "anderen", hen die buiten de Mozaïsche Wet staan, zij die de res nullius zijn van het Romeinse recht, zij die de "vijand zijn. Gevangenissen, postmoderne stadscentra, scholen, krijgsdienst, de werkplaats en zovele andere dingen zijn slechts de eigentijdse bloedvelden die iedere macht gekocht heeft - door de messiaanse gemeenschap van de gekruisigde, belichaamde Logos te verkopen - om alle Prometheusen die het vuur dreigen te stelen dat het tenslotte zal doen afbranden te bedreigen, ten gunste van een hemels leven. Het Bloedveld heeft echter een toegevoegde dimensie die ironisch lijkt wat betreft de plannen van de autoritaire technici: dit veld zal de plaats zijn die de vernielde lichamen van de paria's van het stedelijk aquarium zal herbergen. de lichamen van al de uitgeworpenen die door politiek actief te zijn wachten op hun herrijzenis in het licht van de Ene die deze herrijzenis met Zijn bloed mogelijk heeft gemaakt.

Geen opmerkingen: