06 april, 2006

Vis met hals


Tiktaalik roseae - op het ogenblik dat ik de naam hier opschrijf onbekend in de zoekmachine. Op zich interessant hoe snel dit in welke mate verandert.
Gevonden in het Canadese Nunavut, het fossiel dat gepresenteerd wordt als de ontbrekende schakel tussen vissen en landdieren: een gewerveld dier met vinnen, maar ook met halswervels en een beweegbaar hoofd en ogen bovenop, zoals de krokodil.
Sensationeel - zeker, maar de vondst wordt ook wel gemakkelijk als de ontbrekende schakel gezien. Het hangt er maar helemaal van af wat waar wordt opgegraven.
Dat de stap van zee naar land is gedaan door longvisachtige dieren is een redelijke veronderstelling. Tiktaalik lijkt een stapje verder dan de longvis die ook een tijdelijk opdrogende poel kan overleven.
Tot de volgende ontdekking....

Geen opmerkingen: