28 augustus, 2013

Vijfhonderd vluchtelingen... mogen we even applaus?

door Joke Kaviaar


Beste mensen, u kunt allemaal gerust gaan slapen. De BV Neederland heeft vijfhonderd vluchtelingen gered die anders ten dode opgeschreven zouden zijn. De BV Neederland strooit graag met cijfertjes om aan te tonen dat we het zo goed doen allemaal, dus ik heb even uitgerekend hoeveel er dat op jaarbasis zijn over 2013, en schrik niet: dat zijn 1.3698630137 vluchtelingen per dag! Veel hè?!

Serieus waar! Bijna anderhalf mens per dag wordt uit een situatie van bedreiging en angst gehaald bij gratie van de loterij van onze Man in Charge Fred Teeven en zijn IND Chief of Staff Rob van Lint. Mogen we even applaus

Maar wacht even. Het is wel zo eerlijk om daar tegenover te zetten hoeveel mensen ertoe worden verplicht om 'goedschiks of kwaadschiks' terug te gaan naar diezelfde misère, waaruit deze anderhalve mens per dag zojuist is gered. Daartoe kun je niet anders dan alweer te kijken naar de cijfertjes van de BV Neederland waar zo prat op wordt gegaan, ditmaal die van de Dienst Terreur en Verrek (DT&V) van Chief of Staff Rhodia Maas. Hierin wordt overigens, voor de duidelijkheid, nimmer gesproken van deportatie, of zelfs maar van uitzetting, maar steeds van vrijwillig (men bedoelt dat het leven in dit land zo onmogelijk is gemaakt dat mensen er maar voor 'kiezen' om weg te gaan) of gedwongen vertrek, al dan niet aantoonbaar, wat dat ook moge zijn.

Ik zal de lezer niet vermoeien met de eindeloze reeks cijfers en het zo mogelijk nog weerzinwekkender taalgebruik en de statige en afstandelijke terminologie in de 'rapportage vreemdelingenketen januari – december 2012' van de Dienst! Wel zal ik trachten een berekening te maken. Dat is best lastig, want staafstaatjes en grafieken, categoriën en kerncijfers: het wordt je als altijd niet gemakkelijk gemaakt om de totale som te achterhalen. Dit soort gecijfer wordt nu juist heel diffuus gehouden, zodat niemand het in zijn hoofd haalt om de berekeningen van de schrijftafelmoordenaars te controleren!

Nu goed, hier komt ie: 20.750. Twintig Duizend Zeven Honderd en Vijftig. Dat zijn de mensen die het land uit zijn gegooid in het jaar 2012. Althans, volgens de Dienst Terreur en Verrek (DT&V), die we omwille van hun o zo transparante rapporten voor juist zouden moeten houden.
Per dag zijn dat er: 56.8493150685. Dus afgerond: 57 mensen krijgen per dag te horen dat ze moeten oprotten naar het land waar zij vandaan kwamen en daar geraakt de BV Neederland ook daadwerkelijk vanaf volgens alweer de DT&V. Daarvan zijn er 'slechts' 5.970 'gedwongen' , “met de sterke arm” in DT&V termen, en dat zijn er per dag: 16.3561643836.
Dus afgerond: per dag 16 en een halve mannen/vrouwen/kinderen zijn 'verwijderd' door middel van de ultieme repressiemiddelen die de BV Neederland ter beschikking staan: intimidatie, boeien, knevelen, slaan, trekken, slepen, sleuren, adem afsnijden, drogeren, ofwel: deportatie. Wat er verder met die mensen gebeurt zal de bedenkers en uitvoerders van deze gruweldaden een rotzorg zijn. “Wij monitoren niet.” zo luidt het antwoord dat namens de dienst wordt gegeven.

Mevrouw Rhodia Maas van de Dienst Terreur en Verrek doet dus goede zaken namens de BV Neederland, maar wie krijgt dit cijfer ooit te horen? Mogen we nog eens applaus?!

Welvaart is een kwestie van rekenen, en dat is in deze tijden van crisis best belangrijk. De Winst en Verliesrekening op het gebied van vluchtelingen ziet eruit alsvolgt, en voor de duidelijkheid gebruik ik even de termen van de Dienst:
Instroom per dag: 1,5
Uitstroom per dag: 57
Winst door uitstroom: 55,5

...of moet ik zeggen: Verlies? Verlies van levens. Verlies van menselijkheid.

…of moet ik zeggen: verlies door gemaakte kosten aan gevangenissen, politie-inzet?

…of moet ik juist zeggen: Winst door economisch profijt ten gevolge van uitbuiting van de derde wereld, opsluiting in eigen land, het creëren van werkgelegenheid voor al wie in de detentie- en deportatie-industrie werkt? Ja, winst. Pure winst! Zoveel winst zou niet gemaakt kunnen worden indien al die vluchtelingen, die 57 per dag die een schop onder hun kont hebben gekregen, hadden mogen blijven! Zoveel winst zouden we niet maken als we niet profiteerden van de illegalisering van zoveel meer mensen die onaantoonbaar niet zijn vertrokken en die voor een habbekrats in kassen en huizen werken, onder voortdurende druk van vervolging. Een onbestaand aantal mensen zonder gezicht is het, en zelfs al roepen ze dat ze “ook alleen maar willen werken”, ook al blijken de meesten zelfs 'alleen maar' een bijdrage te willen leveren aan dat verderfelijke kapitalistische systeem dat hen uitbuit en uitsluit: die economische Westerse welvaart die hun arbeid, hun aarde, hun grondstoffen en hun water en lucht uitbuitte 'thuis', en nu hier uitbuit door hen in een 'illegale' positie te manouvreren..., daarvan willen zij 'alleen maar' deel uitmaken!

Waarom zou je dat willen? Omdat je niet anders kán!

Maar het mag niet baten! Het kapitalisme heeft racisme nodig om te overleven. Het heeft een brede armoedige angstige onderlaag nodig, het heeft trappen naar onderen nodig als basismentaliteit om te kunnen heersen over de bevolking, álle bevolking. En zo heel af en toe heeft het wat humaniteit nodig om het protest te doen verstommen, het verzet te verzwakken. Zo heel af en toe laat het een glimlachje zien, en zegt: We hebben vijfhonderd mensen gered. Veel hè? Goed hè, van ons?

Bravo, hoera, en dan nu weer verder met bezuinigingen om de oren van de bevolking slaan en zeggen dat het wel moet om ons allen in stand te houden (bedoeld wordt de bestaande machtsorde en verdeling in stand te houden). Er wordt een koffertje naar Den Haag gedragen. De kersverse Koning komt opdraven om een speech te houden. De vergulde gepantserde koets rijdt voorbij en wij allen mogen met trots onze rood-wit-blauwe vlaggen zwaaien langs de kant van de weg en worden beschermd tegen terroristen met waxinelichthoudertjes. Niet zeuren en de schouders eronder. Koop, drijf handel, investeer! De sky is the limit. We krijgen de BV Neederland er wel weer bovenop! Wel even de voeten vegen voor u binnenkomt, de handen wassen voor u het pluche aanraakt. En mogen we nog één keer, heel even, heel luid, applaus? Voor ons allemaal? Omdat we zo braaf en zo netjes en beschaafd zijn?


Geen opmerkingen: