07 augustus, 2013

Verrijzenis vanuit Calcutta

Reality asserts itself - een serie YT-interviews van The Real News Network. De serie begon met Chris Hedges, in de publiciteit van deze dagen waarschijnlijk de bekendste christen-anarchist - misschien wel zo bekend dat ik de serie tot nu toe maar niet heb gesignaleerd hier, wat wel een omissie mag heten. De zeven interviews in het eerste deel van de serie zijn op de site van TRN terug te zien. Dit is deel 1 van de zeven met Chris Hedges:De tweede serie bestaat uit gesprekken met de Indiase marxist Vijay Prashad, bekleder van de Edward Said-leerstoel in Beiroet. Opmerkelijk: in het eerste interview noemt hij als inspiratiebron de roman Verrijzenis van Lew Tolstoy, de christen-anarchistische roman bij uitstek, het startschot, om een bepaald ongepaste beeldspraak te gebruiken. Verrijzenis wordt vast maar zelden als zodanig aangemerkt, zoals Prashad zegt: het is een vergeten roman.
Tolstoy komt in de laatste minuten van dit eerste deel ter sprake.

Geen opmerkingen: