16 augustus, 2013

Veertien radiovoordrachten van Karl Jaspers

Op zoek naar de in de uitgave van "de" Nederlandse vertaling niet vermelde achtergrond van wat Inleiding tot de filosofie van Karl Jaspers heet kom ik er achter dat het radiovoordrachten zijn. Ze zijn alle terug te horen via YT.
De laatste twee zijn om onnaspeurlijke redenen niet opgenomen in de Nederlandse vertaling, waar ik nog op terugkom.


Hoofdstuk 1 & 2: Wat is filosofie?; Oorsprongen van de filosofie


Hoofdstuk 3 & 4: Het omvattende; Het godsbegrip


Hoofdstuk 5 & 6: De onvoorwaardelijke eis; De mens


Hoofdstuk 7 & 8: De wereld; Geloof en verlichting


Hoofdstuk 9 & 10: De geschiedenis van de mensheid; De onafhankelijkheid van de filosoferende mens


Hoofdstuk 11 & 12: Filosofische leefwijze; Geschiedenis van de filosofie


Hoofdstukken [13 & 14]: Over de eeuwige vrede; Waarheid, vrijheid en vrede

Stel het u voor: veertien radiocolleges, iets missen is wellicht alles missen. 1950-51, toen kon dat. Althans, het werd gedaan. En het is bewaard.

Geen opmerkingen: