08 augustus, 2013

Jammeren over identiteit is rechts

Eerlijk gezegd heb ik mij in de luren laten leggen door de verhalen dat Bradley Manning worstelde met "zijn" identiteit, en dat het een schande was dat er geen solidariteit getoond werd met Brenda, of was het Brianna?, Manning. De identiteitsmachinerie die voor "links" doorgaat, vooral in de VS, maar lang niet alleen daar, was in werking gezet. Het was niet voldoende dat Manning gay is en daar door het leger van een regime dat naar believen jammert over homo-onderdrukking elders op gepakt is. Het maakte de Enkeling nog Enkeler en het werd een psychologisering van de man die plotseling dus ook geen man mocht wezen.

In verband met het proces tegen Manning is genoegzaam naar buiten gekomen dat Manning man is en geen aspiraties heeft daar verandering in te brengen. John Pilger maakt - met permissie - gehakt van de hierover gelanceerde kletspraat.

Na de demonstratie in augustus 2011 heb ik in Nederland niet veel meer gemerkt van actie rond Manning. Ik weet dat AS-collega Boudewijn Chorus iets te maken heeft met het Nederlandse steuncomité, waarvan hier de site. Het viel mij trouwens op dat Boudewijn zijn schouders ophaalde over de zogenaamde identiteitsverwarring waaraan Manning zou lijden.

Als er niets te psychologiseren valt dan zullen we psychologiseren. Aangaande Julian Assange heb ik het iets directer meegemaakt hoezeer er gehuild werd over wat hem plotseling in de schoenen geschoven werd. Over verkrachting mochten "we" vooral niet licht denken. Die slag is binnen. Assange is veroordeeld door zijn mogelijke achterban zonder dat er iets bewezen hoefde te worden.
Wat zal er over Edward Snowden gezegd gaan worden?

Het is en blijft zo merkwaardig: de Enkeling tegen de Moloch van het Empire. Drie eenzame mannen, de droom van de libertarian, en inderdaad: er is nauwelijks "beweging" ten gunste van de drie, afzonderlijk of gezamenlijk. De handige verwarring die gezaaid is over in ieder geval twee van de drie vervult haar functie. O wacht, dat Snowden voor een jaar asiel heeft gekregen in Rusland stempelt hem uiteraard tot homohater. Dom dat ik daar pas nu onder het schrijven achter kom.

Geen opmerkingen: