11 april, 2011

Glosse voor een theologie van de cyclische tijd


Als het christendom een cyclisch tijdbeeld volgde
- zou het niet moeilijk zijn uit te leggen dat Christus dagelijks gekruisigd wordt, nee bijvoorbeeld iedere vijf minuten als er een kind sterft in Afrika dankzij de zegeningen van muntfonds en wereldbank
- zou er geheel anders tegen misdaad en straf aangekeken kunnen worden. Niet slechts é'én enkele moordenaar zou vergeven zijn en opgenomen in het paradijs maar ook dit zou dagelijks gebeuren namens wie leeft in de geest van Christus
- maar als dit laatste volop praktijk zou zijn zouden er natuurlijk geen moordenaars zijn.

Voor de zekerheid: de moordenaar die met Christus aan het kruis hing werd vermoord door wat toen de staat was. De Kerk heeft de wereld op zijn kop gezet door juist moordenaars namens de staat bij voorbaat vergeving te schenken.

Geen opmerkingen: