09 april, 2011

And that cigarette you're smoking...


Mama told me not to come, Animals, het origineel


Three Dog Night live. 1-9-2?


Tom Jones en de Stereophonics, duidelijk geënt op de versie van Three Dog Night.


Twee dingen: de tekst nagaand en terugziend stel ik vast dat mijn moeder eigenlijk nooit vragen of negatieve opmerkingen had wat dit betreft. Beperkingen waren zelfingebouwd bij mij.

En de andere: geef toe, u heeft de meisjes met de navels gemist. Ik niet. Ik wist niet dat ik er zoveel verkeer door kreeg. Ze kwamen ook eigenlijk van het feestje van Tom Jones. Maar u krijgt ze nu terug.

Geen opmerkingen: