10 april, 2011

Enige algemene kennisgeving

Über allen Gipfeln ist Ruh'


In de ochtend van 12 februari 2011 is te Amsterdam overleden
Hendrika Wilhelmina de Raaij-Smulders

Zus

geboren te Amsterdam 23 november 1922
Weduwe van H. Th. de Raaij (Rotterdam 2 april 1922 - Amsterdam 29 juni 1956)
Dochter van André Smulders en Mien Dokter
Zuster van Jan en André
Moeder van Hedy en André ("Hans")
Grootmoeder van Laura en Floris

pedicure 1947-1949
koopvrouw Smulders Lederwaren 1952-1967
kattenheks 1971-2004
praktizerend helderziende 1976-1982
actief rond Vrouwenhuis Amsterdam 1976-1978
actief lid Moermanvereniging 1983-(onbekend)
vogelheks 2004-2010

Eventuele reacties.

*


Voor deze door omstandigheden blogvrije dag alsnog deze bekendmaking. Alle kwalificaties zijn positief bedoeld.
Door het hoe dan ook onverwachte overlijden van mijn moeder was het onmogelijk uit te zoeken wie uit haar (vroegere) vrienden- en kennissenkring nog in leven was of woonde op een vermeld adres in haar adressenboekje.
Dit is de poging omissies alsnog recht te zetten. De kennisgeving zal zo nodig uitgebreid worden.