18 april, 2011

Glosse over vredestichten


Gisteren een interreligieus treffen over vrede en kernwapens bezocht. De roomse spreker (vertegenwoordiger van "het christendom") stond stil bij Matth. 5:9. "Blessed are the peacemakers for they shall be called children of God."
Exegeten die de oorlogvoering een warm hart toedragen zullen hieruit afleiden dat er altijd oorlog zal zijn, en daar zal dan door kinderen Gods een einde aangemaakt worden. Met een wijsheid die ook weer niet zo vaak voorkomt heeft de Statenvertaling deze omzetting:
Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.


Helaas lijkt ειρηνοποιοι volstrekt ondubbelzinnig. De Leidse vertaling heeft dan ook

Zalig de vredestichters; want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.


Wees gerust. Vredestichten kan op vele niveaus en het kleinste, dat van het bijleggenvan onvermijdelijke ruzies en ongenoegens tussen enkele personen, is ook vredestichten. Of bij uitstek, omdat het voor velen is weggelegd.

Vrede is ook niet het tegendeel van oorlog. In de bijbelse (en koraanse) context gaat het om het heelmaken van wat gebroken is.

Geen opmerkingen: