03 oktober, 2010

Vivisectie op mensen, aflevering zoveel

Het merkwaardigste van dit bericht is dat het moedwillig besmetten van honderden donkergekleurde mensen nou juist in het geheel niet contrary to American values is [ook altijd opmerkelijk hoe vrijmoedig de president van de VS tegenover zijn collega van Guatemala even het gehele continent op zichzelf betrekt].

Artsen in dienst van de federale regering van de VS hebben bewust en doelbewust mensen in Guatemala besmet met syfilis of gonorrhoea. Er zijn inmiddels excuses aangeboden en vergoelijkend is er bij gezegd dat het zestig, zeventig jaar geleden is gebeurd.
Nu kan dit natuurlijk niet meer gebeuren.

Wie vivisectie accepteert zal vroeg of laat de norm van wat eigenlijk gelijk staat aan de lagere levensvorm waarin je mag snijden aanpassen aan de behoefte van het "medische onderzoek". Dit geval is niet nieuw of opzichzelfstaand: in Tuskegee, Arkansas, zijn in dezelfde periode zwarte gevangenen op dezelfde wijze besmet.
En ja, wat is het verschil met Mengele en de zijnen?

Het desbetreffend onderzoeksverslag is hier te vinden [pdf].

Geen opmerkingen: