09 oktober, 2010

Gemengde berichten van het martelfront


Nederland maakt zich op voor een regime dat de immigratie uit "niet-westerse" landen nu eens ferm gaat aanpakken. Het is duidelijk dat het een speeltje is voor het in zijn racisme gesteunde witte lompenproletariaat, terwijl intussen het serieuze werk van het afschaffen van de verzorgingsstaat in volle gang gaat.
In de grote boze buitenwereld wordt verzet geboden tegen Fort Europa in het algemeen: Melilla/Oujda en bovenal de afgelopen weken Brussel.

Hier enkele overzichten van wat er gaande is geweest. Als vanzelfsprekend worden "anarchisten" preventief opgepakt in Brussel. Waaraan herkent de politie deze mensensoort? Een politiewoordvoerder:
We hebben 148 manifestanten preventief opgepakt omdat ze wapens bij zich hadden die hier niet thuis horen. Daarnaast werden 96 anarchisten gearresteerd die zich bij de betoging wilden voegen.

Dat is de uitleg waar "de pers" het mee mag doen en waar deze pers ook genoegen mee neemt.
Zie ook hier.


Van de immer onmisbare site van Joke Kaviaar pluk ik een bericht dat even bovenaan heeft gestaan bij haar. "Auteur van Pluto [Press] gearresteerd en gemarteld in België". Dat is me nogal wat. Het fotootje bij het bericht riep de reactie bij mij op: wie zou zo'n leuk uitziende vrouw nou willen martelen? Wat onmiddellijk tot de vraag leidt: wat zijn dan de criteria?

Geen natuurlijk. Men martelt niet. Maar wonderlijkerwijze is "het beschaafde westen", en lang niet alleen België, het punt waarop het acceptabel wordt gevonden te martelen allang gepasseerd. Was het er ooit? Hoe is het weer zoekgeraakt? Hoe kan het dat artsen in overheidsdienst het als hun taak zien martelen "wetenschappelijk" te begeleiden en te verantwoorden, zoals ook het uitvoeren van de doodstraf in de VS onder "medische" begeleiding plaatsvindt? Een vraag die bovenkomt bij het vernemen van de vivisectie op mensen in Guatemala - zoals altijd een "ontsporing" en een "on-Amerikaanse activiteit".

Net zoals iets als waterplanken. Medisch verantwoord begeleid. De opstand hiertegen zou - hoe origineel de gedachte - misschien wel eens aan de universiteit moeten beginnen waar men wordt klaargestoomd voor dit soort "wetenschappelijke" arbeid.

Bedenk: wat artsen mogen, mogen smerissen zeker. Vooral als deze wetenschappellijk worden begeleid in het verkennen van de mogelijkheden van het martelen.

Geen opmerkingen: