06 januari, 2019

Walging over het evangelicalisme in 120 woorden


Ooit had Nederland een zelfbewust eigen christendom. Eén Nederlander een dominee, twee Nederlanders een kerkgenootschap, drie Nederlanders een schisma. Hersteld hervormd, vrijgemaakt gereformeerd, christelijk gereformeerd, onderhoudende artikel zoveel van de kerkorde enzovoort. Een weelderige geestelijke fauna die op de buitenstaander (en dat kan heel goed een “gewoon hervormd” iemand zijn, zoals ikzelf van huis uit) volstrekt onbegrijpelijk overkomt.
Anno nu moet merkwaardig christendom geïmporteerd worden uit de Verenigde Staten van Amerika. Het Brazilië van Dom Hélder Câmara is voor een flink deel overgelopen naar het griezelchristendom van ikke ikke ikke en de rest mag stikken – Bolsonaro en zijn moorddadige bende komt uit die hoek.
En zo ondertekenen Nederlandse “protestante theologen” een of ander antifeministisch en anti-gay/transmanifest uit Nashville, Tennessee. Zelfhaat.

Geen opmerkingen: