20 januari, 2019

En wat vinden anarchisten hier nu weer van?

- overwegingen bij een eventueel burqaverbod.

(23-12-2005)

11 november 1925 was het mooiste uur van een politieke partij die tot op de dag van vandaag een buitenbeentje is gebleven: de Staatkundig Gereformeerde Partij. Deze diende een motie in bij de behandeling van de begroting van buitenlandse zaken om geen geld uit te trekken voor het gezantschap bij de antichrist, de paus. Wellicht tot verbazing van de partij (al was het natuurlijk Gods wil) werd de motie aangenomen en viel het kabinet doordat de katholieke ministers terstond aftraden.

De man met het Mozartkugelnblikjeskapsel, Wilders, is in 2003 gekozen op een lijst van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Deze partij wordt in Nederland nog altijd gezien als de liberale partij. Des te erger voor het liberalisme in dit land, uiteraard.
Of Wilders er Gods wil in ziet is niet duidelijk, maar ook hij weet beroering te wekken met een motie waarvan je bij voorbaat zou denken dat deze onzinnig en kansloos is. Maar ook deze motie wordt aangenomen. Wilders is de afgelopen bijna drie jaren zo liberaal geworden dat hij zich niet meer thuis kon voelen in de VVD. Hij wil het dragen van de burqa bij wet verbieden. De argumentatie is verwonderlijk liberaal.

Als twee mensen van het zelfde geslacht willen trouwen - in de eerste plaats een privaatrechtelijke overeenkomst - en dit wordt dan grootmoedig toegestaan door de staat, dan wordt het niet statig en neutraal een huwelijk tussen mensen van het zelfde geslacht genoemd - nee, dan heet het een homohuwelijk. Stel je voor, je bent geen homo/lesbienne, en wilt om vermogensrechtelijke redenen toch een verbintenis met een man/vrouw aangaan - kapitalistisch Nederland vindt dan dat je toch echt een homohuwelijk sluit. Een neutrale benoeming is er niet (meer) bij. Wonderlijk: het bijvoeglijk naamwoord kapitalistisch gebruik ik niet voor niets. Een huwelijk is een vermogensrechtelijke privaatrechtelijke overeenkomst. De "rest" hoort niet bij de staat, maar bijvoorbeeld bij de kerk.

Wie geheel gesluierd over straat wil lopen moet hierin klaarblijkelijk, volgens de motie van Wilders waar een meerderheid van volksvertegenwoordigeres voor is gebleken, ernstig gehinderd worden. Een smeris moet gerechtigd zijn je doek op te tillen om vast te stellen of jij het wel bent. Of je wat bent? Nou, waarschijnlijk degene op het fotootje op je Ausweis dat je van dit christelijk-liberale kabinet altijd bij je moet hebben. Ziehier een reden om tegen het burqaverbod te zijn. Het dient om de Ausweiscontrole te vergemakkelijken.

Hoewel de motie van het tiepje WIlders geen enkele moeite deed een motivatie te leveren hoort het wel bij het lawaai dat er nu om zijn motie wordt gemaakt: burqa's discrimineren. Het verbod gaat er stilzwijgend van uit dat het mosilimvrouwen zijn die erdoor getroffen worden; dat de burqa een teken van onderdrukking is; dat derhalve de emancipatie gediend is door een verbod. Wacht eens even - u vindt dat vrouwen gediscrimineerd worden, en uw verbod verbiedt het islamitische vrouwen te discrimineren door hen te verbieden zich in te pakken zoals zij willen.
De verborgen maar soms wel uitgesproken gedachte is dat de burqadraagster een willoos slachtoffer is van boze machten die haar dwingen zich in te pakken. Onder de vlag van het liberalisme wordt een groep mensen het hebben van een eigen wil ontzegd. De koloniale minachting voor de ander wordt nu ook maar eens in "eigen" land in praktijk gebracht: we zullen die gasten leren een eigen wil te hebben. Nog een reden om tegen te zijn.

Er was een tijd waarin het - meestal plaatselijk, maar misschien ook wel landelijk - verboden was zich te hullen in "klederen van het andere geslacht". Dit is zonder veel ophef in de praktijk in onbruik geraakt. De kleren van het andere geslacht - ja, we weten wel zo'n beetje wat u bedoelt, maar de wetgever heeft zich niet te bemoeien met hoe wij ons kleden. Ook dit geldt voor de burqa. Als moslimvrouwen het recht ontzegd wordt zich geheel te verhullen, geldt dit dan ook voor mij als geseculariseerde "autochtone" man? Waar is mijn emmertje? En waar is de rechtsgelijkheid? En ja, ik wil de vrijheid hebben in een kilt te lopen of in een burqa - of ik deze vrijheid gebruik is een tweede.

Wilders noemt de burqa middeleeuws. De man heeft duidelijk geen enkele kaas gegeten van geschiedenis, en zou zich toch ook eens behoorlijk moeten laten knippen voordat we verder praten over tijdvakken.

Het particuliere ongenoegen dat je voelt bij een geheel verhulde vrouw heb je maar te slikken, als voorbijganger en zeker als wetgever. Niet zo lang geleden zag ik een hooggehakt meisje geheel verhuld nota bene een slijterij binnenlopen. Ze had zichtbare enkels. Er zijn veel ongerijmdheden aan die dracht verbonden. Dergelijke confrontaties horen ook bij de grote stad, iets waar Wilders niet zo veel ervaring mee heeft gezien zijn wel heel duidelijke "kiesdistrict" (de VVD dacht in de Limburgse vijver te vissen met die man).
Wat ik van burqa's vind hoort niet ter zake te zijn. Ik vind het in stramme pas winkelende leger blauwe-spijkerbroekdragersters in de binnensteden ook beangstigend. Een uniformverbod dan maar? Niemand die het daarover heeft. Als de overheid plotseling zeker weet wat ik aan moet hebben is er iets ernstig mis.

In tegenstelling tot in 1925 valt deze regering niet om de onverwachte onnozele motie. Ze vinden het wel weer best. Christelijk-liberaal als een aal. Ze staan tenslote ook klaar het land van de burqa's te gaan bombarderen.

Samenvattend: ik zie niets in burqa's. Maar ik zie ook niets in een verbod, en al helemaal niet namens het regime.
Graag beredeneerde reacties.
2 Reacties

Ik snap echt niet wat zo'n verbod zou uithalen, waarom zou de meneer van de pliesie nou willen weten wie er onder zit zonder ook maar een aanwijzing hebben dat er iemand onder zit die uitgewezen dient te worden.
In belgi� hebben ze in sommige steden die regel al, verbod op vermomming, als je in een stad als antwerpen over straat loopt moet je altijd herkenbaar zijn of je kan een boete krijgen. Dit dient zowel voor gesluierden als mensen die bvb tijdens het carnaval een masker dragen. Een tijdje geleden zijn er twee vrouwen aangehouden omdat ze zichzelf niet wilden ontsluieren op straat. Grotere onzin bestaat er niet.

zei: Cornelis op 24/12/2005 om: 10:38u

volgens Kamp of Camp van het CDA verhullen fatsoenlijke mensen zich niet.
Pfffffffff. Ik heb niets met burga's maar zal het niet willen verbieden.De vrijheid is voor een ieder om te dragen wat hij of zij wil waarbij ik wil opmerken dat ik het hele blote kledingsvoorschift van dit moment veel storender vind. Vroeger keek je in de bilnaad van de mannen tijdens hun werk en nu kijk ik in de bilnaad van mijn vrouwelijke collegae.
Sommige mensen hebben het gevoel dat er meer vrouwen in de wijk Transvaal hoofddoeken gaan dragen.Dat er een duidelijk verschil is met de jaren 90 ,oorzaak?Ik denk de massale aandacht voor de moslimgemeenschap en vooral in de negatieve sfeer en de afkomst van de vrouwen.

zei: jose op 25/12/2005 om: 10:19u 
 

Geen opmerkingen: