03 januari, 2019

Het Baweanhert - niet het zeldzaamste dier ter wereld...

Volop berichten over "uitgestorven" - daarmee wordt bedoeld: uitgeroeide - diersoorten, en - het lichtpuntje van het afgelopen jaar - de opstand tegen het uitroeien, de Extinction Rebellion.
Het bracht mij bij de vraag hoe het ook alweer zat met het Baweanhert, volgens onze biologieleraar het zeldzaamste dier ter wereld. Artis had er een, een klein hert, en het was het enige nog levende exemplaar. Was er een bordje bij dat dit vertelde of zei de leraar het? Dat laatste is zeker zo, maar zei hij dit uit zichzelf?
Het is meer dan een halve eeuw geleden, dus het Baweanhert zou (uit)gestorven moeten zijn.

Maar het Baweanhert, beperkt tot het eiland Bawean in de Javazee, is er nog. Om nou te zeggen dat het er goed mee gaat is nogal overdreven. De belangrijkste predator, de Balinese tijger, is uitgeroeid, dat wel. Maar andere predatoren zijn er nog, en de belangrijkste bedreiging is uiteraard de mens die het leefgebied van het hert bedreigt.
Het is beschermd, dat is het enige positieve dat er te zeggen valt. Maar al met al, dat zeldzaamste dier ter wereld was niet het zeldzaamste dier ter wereld, en dat zal nog steeds niet zo zijn.

Hier meer over Axis kuhlii.

Geen opmerkingen: