02 augustus, 2016

Wacht u voor de paalworm, de paalworm waart rond!

In 1886 behaalde Felix Louis Ortt de ingenieurstitel met een verhandeling over de paalworm (Teredo navalis). Twee jaar geleden promoveerde zekere Peter Paalvast op het oprukken van de paalworm door verzilting, die weer met klimaatverandering samenhangt.
Cordula Rooijendijk heeft al afgerekend met de legende dat kosten noch moeite gespaard worden om "ons land" te behoeden voor overstroming. Centenknijperij heeft altijd voorop gestaan, en het speelt ook nu weer een rol bij de waarschuwingen tegen de weer oprukkende paalworm. Geen wonder dat de VS-desnkunidge Sundberg moet glimlachen als hij zegt dat de schade in de Rotterdamse haven miljoenen kan gaan kosten.

De herkomst van het dier heet nog steeds een raadsel, hier wordt evenwel gesteld dat de Ouden het al kenden. En:

Waarschijnlijk was de temperatuur van onze kustwateren tijdens de Kleine IJstijd in de 16e en 17e eeuw te laag voor dit dier. Maar halverwege de 18e eeuw was het goed raak. Overal langs de Zeeuwse, Hollandse en Fries-Groningse kust was de zeewering, veelal rijen houten palen met daartussen met stenen verzwaard riet en zeegras, door paalwormen aangetast. Dit betekende het einde van het gebruik van hout in de zeeweringen. Voor de aanleg van dijken gebruikte men voortaan zand, klei en basalt.

Geen opmerkingen: