04 augustus, 2016

Kartini over Felix Ortt

Felix Ortt is vol lof over Kartini, maar hij heeft het makkelijker - hij zit niet opgesloten als Te Bewaren Goed tot Haar Man haar komt halen. Toch...

"Ik heb hier een werk van Fielding pas uit Holland gekregen; 't handelt over 't Boeddhisme en moet volgens de recensies, die ik ervan gelezen heb, heel, heel, mooi zijn. 't Is uit het Engelsch vertaald door Felix van Ort, redacteur van Waarheid en Vrede. U zult hem zeker wel kennen van naam. Dat is de idealist, die propaganda maakt voor zijn heel-mooie overtuiging: het kwaad overwinnen door liefde. Heel mooi in theorie, maar o zoo moeilijk in practijk Wij voelen er heel veel voor, lazen ook zijn mooi boek: Naar 't groote licht, dat alle brandende vraagstukken van den dag behandelt."

Uit een brief van 10 augustus 1901 aan Dr. N. Adriani

Geen opmerkingen: