22 augustus, 2016

Europese kanarie verdwijnt uit Nederland

Wat ik mij herinner uit het schoolbiologieboek: vogelsoorten verdwijnen (zo ongeveer), zoals de griel, de hop, de raaf, de ooievaar, andere verschijnen, zoals de europese kanarie, de turkse tortel en naar ik meen de steltkluut. Stond de kuifleeuwerik er bij? Na een opmars is die weer geheel verdwenen uit Nederland. En met de Europese Kanarie gaat het ook niet goed.
Waarschijnlijke oorzaken: het verdwijnen van overbosjes, onofficiële ruige veldjes, bestrijdingsmiddelen. Die ook de huismus tot een bijzondere verschijning hebben gemaakt.
Hier meer over deze vogel, die nog maar in een provincie en een gewest broedt.

Hier zingt er een in Vogelenzang (er zijn ook andere vogels te horen, zeer denkbaar in zo'n plaats aan de duinrand).

Geen opmerkingen: