15 augustus, 2016

Anarchistisch kindermeel

Op de desideratalijst van het Biografisch Woordenboek van Socialisme en Arbeidersbeweging kwam ik de naam van P. Molenaar tegen, anarchist, kindermeel(fabrikant), sponsor Domela. Molenaar's Kindermeel - een anarchistische connectie?
De enige vernoeming komt voor in deze voordracht van Arie Hazekamp. Er is geen verband uit te concluderen zonder de voorkennis van de anarchistische achtergrond van molenaar Molenaar. Hij was oorspronkelijk timmerman.
De merknaam is pas de afgelopen jaren in een duister gat verdwenen.

Hoewel die sponsoring mooi zou hebben gepast bij de laster van de trotskistische Domelabiograaf Stutje wordt Molenaar niet door hem genoemd.
Een puzzelstuk dat alsnog om oplossing vraagt dus. Volgens de desideratalijst is Pieter Molenaar zelf in 1908 overleden.
Kindermeel is rijstemeel - het product zelf is dus beslist niet verdwenen, alleen de merknaam met zijn wellicht wonderlijke geschiedenis.

Geen opmerkingen: