08 augustus, 2016

De korhoenders en hun smerige bejagers

Chris Packham's lapidair verkondigde stelling dat alle diergedrag doelmatig is irriteert mij vanwege de ideologische lading die er achter zit. Niet alleen die van de homo oeconomicus maar speciaal die van Homo oeconomicus capitalista. In de vlucht van de gierzwaluw, om van de noordse stern niet te spreken, van hot naar her om te broeden, zit geen doelmatigheid. In feite zijn deze vaste gedragingen een groot raadsel en dat geldt voor het meeste gedrag van de Bijna Totaal Ander, die het dier is.
Dit nog eens gezegd zijnde moet ik het wel voor Packham opnemen vanwege een misselijke aanval uit Toryhoek op hem. Hij heeft zich in oktober vorig jaar uitgelaten in een BBC-tijdschrift over korhoenderjagers, en men eist nu al daarom zijn hoofd. Het jachtseizoen begint tenslotte eind deze week. Vreemd nietwaar, in Groot-Brittannië mag men jagen op een dier dat in Nederland met kunst- en vliegwerk in stand gehouden wordt. Hij beticht de jagers, tevens grootgrondbezitters, er van blauwe kiekendieven weg te schieten, want die slaan korhoenders en dat willen deze lui niet. Ook steken ze gebieden in brand om de heide te bevorderen terwille van de te bejagen korhoenders.
De BBC, inmiddels een vrijwel gelijkgeschakelde Tory-megafoon, "doet onderzoek naar hem".

Geen opmerkingen: