16 augustus, 2016

De Nederlandse christen-anarchisten en de Oktoberrevolutie

Louis A. Bähler in De Vrije Mensch:

- "Wij moeten revolutie maken, doch tot zoodanig doel en met zoodanige middelen, dat er nimmer eene reactie op kan volgen die moreel gerechtvaardigd is." (7 juli 1918; hij verwacht een terugkeer van de tsaar gezien de repressie door de bolsjewieken).

- "Wij, Christen-anarchisten, zien geen andere oplossing om uit het kapitalisme te geraken, dan de weg van productieve associatie en wat daar krachtens haar wezen mee samenhangt. Vooral onder vakmenschen van syndicalistische richting moeten wij propaganda maken voor deze idee. Maar wij hebben een eigen karakter aan dezen gang van zaken te verbinden."

En dat is het dan zo ongeveer, het ruisen van de tijd bij De Vrije Mensch in 1918.

Geen opmerkingen: