01 augustus, 2016

De natuur berekent niet

Rood: broedgebied Blauw: verder verblijf
Het laatste drietal gierzwaluwen dat uit een Amsterdams broedsel komt (voorzover ik het zwerk kon overzien) van gisteravond is nu vertrokken. Intrigerende vraag: zijn zij meteen in het donker weggevlogen, hebben zij nog een tukje gedaan boven de stad en zijn ze toen weggegaan?
Boven de duinen zijn er wel latere waarnemingen te doen, maar dat zijn waarschijnlijk doortrekkers van noordelijker streken, waar het evenwel toch niet warmer zal zijn. Misschien is de voorraad muggen interessant genoeg wat langer te blijven. In Portugal heb ik hun aanwezigheid nog een eind in september opgemerkt.
Toch gaan ze allemaal naar Afrika bezuiden de evenaar. "De natuur" redeneert gelukkig niet economisch, want er is geen andere reden te bedenken waarom de vogels naar het noorden gaan om te broeden dan dat zij het doen. En het is maar zo kort, hun verblijf: drie maanden, daar is het wel mee gezegd in Nederland.

Geen opmerkingen: