09 maart, 2015

Het paarse ideaal van slavernij

Een vervolg van Chris Hedges op zijn reportage over porno-industrie van 2009 en er bij behorende geweld en feitelijke prostitutie - hij noemt Nederland en Duitsland als door de legalisering van prostitutie grootschalig-importeurslanden van wat in feite slaven zijn.
Het liberal links dat ook in Nederland rondwaart - het heeft de legalisering doorgedrukt - ziet in "sekswerk" gewoon werk. Als ik Nederlandse zoektermen invoer krijg ik praatjes over ondernemerschap, marktpartijen, verdienmodellen, bemiddelingskosten (!), de gebruikelijke kwek die ook bij de universiteit als holding hoort. De allesdoordringende ontmenselijking die als een soort bevrijding wordt gepresenteerd.
Andere talen leiden tot resultaten, zoals dit Franstalig-Canadees feministisch online tijdschrift.
Als de Internationale Arbeidsorganisatie Nederland in de kijker heeft als slavernijland op dit gebied en er gebeurt niets, wat dan te doen? Sisyphusarbeid inderdaad.

Geen opmerkingen: