21 maart, 2015

De dagen van koloniale concentratiekampen in West-Europa: 1971

Een film die de "troubles" tot thema heeft '71 noemen lijkt mij een juiste beslissing. Het was het keerpunt in de opstand voor wat men burgerrechten noemde in de zes graafschappen die deel waren gebleven van het Verenigd Koninkrijk. In augustus 1971 besloot het Britse regime over te gaan tot internering zonder proces of aanklacht van meer dan driehonderd "verdachten", het leger werd ingezet en dit was het probate middel om het tot dan toe bijna slapende Iers Republikeinse Leger actief tot de beschermer van de voor rechten strijdende katholieken te maken.

De Independent Labour Party heeft een dossier opgesteld over de interneringen waaruit hier belangrijke onderdelen zijn gepubliceerd. Ik meen dat ik nog een partijtje van deze boeken moet hebben ergens, aangezien op zeker moment de distributie ervan in Nederland bij mij terechtgekomen is. Niet aandringen alstublieft.

Is de afstand in tijd groot genoeg om een thriller te bouwen rond de toen door het koloniale regime gecreëerde situatie? De burgerrechten zijn geregeld, het historisch compromis tussen de steile protestanten en de politieke vleugel van de IRA is gesloten. Ik ben benieuwd of de film Nederland haalt.


Trailer van '71.

Geen opmerkingen: