04 maart, 2015

Het naderend einde van de kapitalistische modelstudent

In Chili wordt al jaren inmiddels gestreden tegen de privatisering van het onderwijs, de sluitsteen van de totale coup van 1973. De gekozen "linkse" regering van nu heeft in ieder geval wettelijk vastgelegd dat publiek onderwijs niet op winst gericht mag zijn. Belasting"hervormingen" - een huiveringwekkende term, dat laatste deel, dezer dagen - zouden tot verdere financiering van het (hoger) onderwijs moeten leiden.
De "modelstudent" valt evenwel uiteen, het verzet tegen het meest kapitalistische onderwijs ter wereld (!) zwelt aan. Blogstukken hierover: hier, hier, hier en hier.
Gedenk hen die u voorgaan op de landelijke actiedag. Zie ook hier. (Alle teksten in Engels).

Geen opmerkingen: