17 maart, 2015

Heult mee met de Partij voor de Vijandigheid (PVV)!

- door Joke Kaviaar -

Het is verkiezingstijd! Hoezee! Stemmen we allemaal even mee? Of nee, toch maar niet. VVD, PVV, PvdA, CDA... het maakt toch geen verfspat uit wie er aan de macht komt. Het hobbelt allemaal achter de grote leider Wilders aan om kiezers te trekken. Eens even zien wie het wedstrijdje haatzaaien kan winnen en er nog mee kan wegkomen ook.

De bekladdingen bij de Partij voor de Vijandigheid hadden net zo goed bij de Volkspartij voor Vraatzucht en Dictatuur kunnen plaatsvinden, bij hun coalitiepartner Partij van de Arbeidsdwang of bij het Christelijk Dictatoriale Afromen. Uiteindelijk allemaal van hetzelfde laken een pak. “Eigen volk eerst” zegt niemand, maar het wordt wel bedoeld.
Ontwerp: Krapuul

Het schijnt dat de VVD het zelfs goed doet, ondanks de opstap van hun law&order duo Teeven en Opstelten. Deze opstap was dan ook een strategische: het vermijden van lastige vragen in de Tweede Kamer. Snel wegwezen was het motto, zolang het haar of geen haar nog goed zit. In de strijd met de VVD om de stemmen speelt intussen de Partij voor de Vijandigheid de verongelijktheid zelve. Immers, op hen worden er “aanslagen gepleegd” (overdrijven is ook een vak), dus mogen wij even de aandacht terug? De Neederlandse media huilen mee, of beter gezegd: ze heulen mee. Het geraas en het vingerwijzen van niet alleen bekende rabiaat rechtse media zoals Elsevier, maar ook van Volkskrant en NRC spreekt boekdelen.
Nooit kwamen ze op het idee om het geweld dat het gevolg is van het racisme van de Partij voor de Vijandigheid en het racisme zèlf als zodanig met elkaar in verband te brengen en dat zullen ze ook niet gaan doen. Ze zouden dan namelijk moeten erkennen dat zij zelf, door braaf achter een steeds weer verontwaardigde Wilders aan te lopen en hem krantenkoppen en zendtijd te verlenen, en door stelselmatig bij te dragen aan negatieve beeldvorming van 'buitenlanders', 'moslims', 'Marokkanen', 'illegalen' etc. etc., net zo goed medeverantwoordelijk zijn voor het racistische geweld.
Kortom: PVV en racistisch geweld? Dat heeft niets met elkaar te maken! De terreur komt nooit van rechts, toch? Het maakt wat dat betreft geen baksteen uit of de PVV kandidaten nu wel of niet thuis bezocht werden, de kaarten zijn allang geschud. De leugen is al vaak genoeg herhaald, de zondebok reeds lang gebrandmerkt. Het is wachten op de slacht.

De Partij voor de Vijandigheid en hen nakwijlende riooljournalisten spelen inmiddels de aloude kaart van extreem rechts uit: het is niet de PVV die fascistisch is, nee, het zijn de anti-fascisten die fascisten zijn. Het is de bekende omdraai-trucendoos van neo-nazi's die overtuigd zijn van hun rechtmatigheid, een bekend credo van NVU, Voorpost, Identitair Verzet, Pro Patria. Zij allen pretenderen zelfs vertegenwoordigers te zijn van het verzet van Neederland tegen een vermeende dreigende of zelfs reeds aanwezige bezetting door een buitenlandse macht die zij steeds vergelijken met het fascisme van Hitler en de bezetting van dit land tijdens WOII. Net alsof een minderheid van een minderheid van een minderheid van vijf procent moslims in dit land een dreiging voor een volledige 'islimisering' zouden vormen en net alsof zij te vergelijken zijn met die enorme Duitse bezettingsmacht die zes miljoen joden wist te vergassen (en met hen onder meer ook vele homo's en zigeuners). Niet bepaald geloofwaardig en realistisch, deze aan zichzelf toebedichte heldenrol van Neerlands extreem rechts en we konden er tot nu toe om lachen. Minder grappig wordt het nu vertegenwoordigers van de Partij voor de Vijandigheid, Wilders voorop, zich de rol van verzetsheld én van slachtoffer toemeten en daarin kritiekloos gevolgd worden door menig zichzelf journalist noemend wanna-be onderzoeker. Nee, er valt niets te lachen om de media die het allemaal gretig overnemen en die menen dat het racisme van de Partij voor de Vijandigheid een legitieme mening is die onder alle omstandigheden moet worden verdedigd tegen 'de fascisten'. Vrijheid van meningsuiting voor het eigen volk eerst, snap je? Wil de echte fascist nu opstaan?

Om kotsmisselijk van te worden zijn de vingerheffende persmuskieten. Ze buitelen over elkaar heen om het ultieme artikel te schrijven over de 'aanslagen' op de Partij voor de Vijandigheid. Vandaag kwam er bij ondergetekende een mail binnen van Brandpunt, met de vraag of ik hen in contact kan brengen met 'het Friese Verzet'. Eerder probeerde de Volkskrant dit ook al. Wel, ik weet niet wie het zijn en ik wil het ook niet weten. Wie nog met het vooringenomen persvolkje in dit land wil praten, is maar beter op zijn of haar hoede. Ze willen maar één ding: een eenvoudige schuldvraag met eenvoudige terroristische daders om hun vuilspuiterij over een vermeende volgende dreiging, namelijk die van 'extreem links', te voeden.
Maar racisme, dat wordt níet serieus genomen. Je kunt er dan ook hooguit een boete van 350 euro voor krijgen maar dan moet je eerst wel heel erg je best doen om opgemerkt te worden. Het wordt het liefst door de vingers gezien.

Afgelopen week: een moslima, het zoveelste slachtoffer, is in Rotterdam in elkaar geslagen en de enige plek waar ik het bericht over smerissen die ook nog eens de aangifte niet meteen willen opnemen kan lezen is op nieuws.marokko.nl, want dit geweld mag dan wel aan de orde van de dag zijn, maar het is natuurlijk lang niet zo nieuwswaardig om gewag van te maken als een leus op een muur of een baksteen door het raam van een PVV'er in verkiezingstijd.

Gaat u schamen, persmuskieten! Heel diep schamen. Als jullie de échte dreiging niet zien, het daadwerkelijk systematische geweld, namelijk datgene dat gepaard gaat met de rappe opkomst van extreem-rechts in dit land en in heel Europa, dat migranten treft of ze hier nu geboren zijn of naar toe gevlucht, dan zijn jullie geen knip voor de neus waard. Ik herhaal: het is echt niet zo vreemd dat de vijandigheid van de PVV op hen terugslaat. Maar wie durft dat nog te zeggen? Daarentegen wordt keer op keer de kaart van het omgekeerde fascisme gespeeld. Er zou zelfs sprake zijn van een heuse 'kristallnacht' als ik menig reactie op internet mag geloven. Een misselijke vergelijking. Maar als je een rechtse tokkie, bal, persmuskiet of politicus bent mag je die verfoeide vergelijking natuurlijk wel maken. Niemand die erover valt.
Wat valt er verder nog over te zeggen? De hetze is compleet. Maar zelfs als álle ramen van de Neederlandse 'pers' vannacht ingaan uit woede over jullie eenzijdige berichtgeving en deelname aan die hetze en die zondebokkenpolitiek, is er nog altijd geen sprake van een 'kristallnacht'. De vuisten van de haat die jullie volkomen negeren, raken vrouwen die een hoofddoek dragen, alleen omdát zij een hoofddoek dragen. Die vuisten van de haat, dat zijn vuisten van lieden die claimen de rechten van vrouwen te beschermen tegen de “vrouwenonderdrukkende” islamieten. Geen haar beter zijn ze! Die vuisten van de haat, ze delen klappen uit in naam van de democratie, de Westerse Waarden, de zogenaamd geëmancipeerde samenleving waarin witte mannen vergeten om hun witte puntmutsen op te zetten als ze deze onschuldige vrouwen aanvallen.

Ja, heult u allen maar mee met de Partij voor de Vijandigheid. Houdt de fascisten en de populisten te vriend en de handen boven het hoofd zoals het een goed volgzame niet-onafhankelijke persmuskiet betaamt. Een leugen vaak genoeg herhaald wordt immers vanzelf waarheid. En misschien is er in de toekomst dan zelfs wel een rol voor u weggelegd in de redactie van een nieuw 'Voor Volk en Vaderland' (met dank aan Fred Teeven).

Geen opmerkingen: