15 maart, 2015

Dorothy Day, uitgesproken anarchiste

Lang verhaal in de New Yorker over acties tegen atoombomraketten, door onder anderen onze vertrouwde kameraad Megan Rice. Een passage over Dorothy Day die de inspiratiebron is:
Day had become an anarchist—but preferred the term libertarian, not wanting to offend. She opposed most of the New Deal, believed in changing the world through “direct action,” and never voted in an election.
In de eerste plaats: in 1933 was zelfs inde VS "libertair" nog synoniem aan "anarchistisch". Dat rechtse ideologische warhoofden er in de Engelstalige wereld mee op de loop zijn gegaan - en in Nederland, waar men zich in Groen Links dit adjectief aanmat zonder er betekenis aan te willen geven, tot grote ergernis van Hans Ramaer die een periode met die lui in een Statenfractie heeft vertoefd - wil niet zeggen dat het woord echt van betekenis is veranderd.
En daarnaast is het niet waar. Peter Maurin en Day ontkenden nooit dat zij anarchist waren en vonden juist dat voor anarchisme in hun Kerk volledig ruimte was: het eigen geweten diende altijd te prevaleren. (Merkwaardigerwijze vonden de meeste Nederlandse christen-anarchisten van omstreeks 1900 dat de protestante kerken hier nu juist geen ruimte voor boden). Dat Day zich geen anarchist wilde noemen om geen aanstoot te geven is eenvoudigweg een verzinsel om het woord leugen niet meteen in stelling te brengen. Ik ben bang dat dit rare verhaal te wijten is aan haar biograaf Jim Forrest, die iets tegen de kwalificatie "christen-anarchist" voor Maurin en Day heeft - want hij weet het beter dan de betrokkenen zelf.

Geen opmerkingen: