08 oktober, 2014

De verschrikking! de verschrikking!

"Gowon lijkenzaak" was een spandoek dat een scholier in Rotterdam meedroeg in verband met de val van Biafra en de onwil van het militaire regime onder leiding van Gowon om voedselhulp naar het gebied toe te laten. Het was ook een toespeling op het gewone van het optreden van dit regime - in Afrika (in de eerste plaats) hongert men mensen uit. Het is geen nieuws, het was het toen even. Voor de "Democratische Republiek Congo" krijgt men geen scholieren in Europa op de been laat staan met ingenieuze leuzen. "Ebola" is alleen eng als het niet meer alleen "daar" is.

Oorlog, ziekte, honger, het is vanzelfsprekend voor zwart Afrika. Ik wil de oorsprong van het citaat van een of andere Volkskrant-inktkoelie niet eens meer weten: "Biafra" heeft "ons" geleerd Afrika zielig te vinden. Een ondeugd die ook weer snel voorbij is gegaan. De Centraal-Afrikaanse Republiek is niet interessant voor het kijkvolkje, het was het misschien even maar het past ook weer niet in het interpretatieschema van de Geïnformeerde Nieuwsconsument van nu: slechte moslims tegen de goede "anderen".
De vraag is vooral: hoe weert men de vluchtelingen uit die streken? Er zijn er sinds 2000 naar schatting vijfenveertigduizend verdronken in de Middellandse Zee. Dat is geen tragedie meer maar een statistiek. Soms lastig voor zonzoekers aan het strand of voor vissers die denken een tonijn binnen te halen.

Beeldbericht uit het donkere hart.
En laten we het nog eens over Chagos hebben.

Afrika, gewoon een lijkenzaak.

Geen opmerkingen: