28 oktober, 2014

De onontkoombare verlenging van de bezetting van Chagos

Chagos uitgelegd voor lezers van Truth-out, een goed exposé en een verontrustende vooruitblik.
Een citaat:
One of the agreement terms was for an uninhabited island, therefore the United Kingdom deployed all the natives and farmers.
Het werkwoord to deploy moest ik opzoeken en alleen online woordenboeken maakten mij wijzer op dit punt. Het betekent wat wij al weten: deporteren. Alleen klinkt dit meer naar de schrijftafel dan het gangbare woord, een administratieve beslissing, wat het natuurlijk ook is geweest.

In december moeten de regimes van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten besluiten of de verhuur van Chagos voor martelkamp en bommenlanceerplaats voor twintig extra jaren wordt verlengd.
Hoe graag ik het ook anders zag, ik denk niet dat deze regimes de Chagossianen terug zullen laten keren. Niets minder dan een omwenteling in de imperialistische metropolen zelf kan dit onrecht ongedaan maken in die komende twintig jaar.

Geen opmerkingen: