26 december, 2012

Tegen genocide en slecht bestuur


De inkt was nog niet opgedroogd van het vorige stuk of mij bereikte het nieuws dat de Verenigde Staten van plan zijn niet minder dan vijfendertig landen in Afrika te bezetten. Is dit de hoogste imperialistische hubris - eindelijk het continent overnemen dat al zolang de speelbal van Europese mogendheden geweest is?
En is dan het treurige koloniale maaksel de Centraal-Afrikaanse Republiek een eerste kandidaat (na Libië en waarschijnlijk Mali)?

De berichten over wat er gaande is in dit kortstondig keizerrijk zijn nogal tegenstrijdig. Het lijkt er ook op alsof de "westerse" berichtgevers in doorsnee niet geïnteresseerd zijn meer door te geven dan regeringscommuniqués uit Bangui die gericht zijn op "de internationale gemeenschap". Tsjaad is gevraagd te interveniëren, maar de tweeduizend uitgezonden militairen keken de andere kant op toen strijders van Séléka een strategische stad innamen.
Waar staat Séléka voor? Uit dit bericht kunnen wij afleiden dat dit leger het officiële Centrafrikaanse leger genocidale praktijken en vreemdelingenhaat verwijt, juist tegen mensen uit Tsjaad, waarvandaan militairen het te hulp zouden moeten schieten. Wat eist Séléka? "Goed bestuur".

De Veiligheidsraad is "ongerust". Kortom, "Amerikaanse laarzen op de grond"?

Geen opmerkingen: