17 december, 2012

De jacht op vreemdelingen en de jacht op Joke Kaviaar


Beste mensen,
Op 8 januari 2013, om 13.45 uur bij de meervoudige kamer in Haarlem, dient het proces tegen Joke Kaviaar. Zij schrijft al jarenlang aanklachten tegen wat de overheid noemt ‘het asielbeleid’.

Zoals jullie je wellicht herinneren werd ze wegens ‘opruiing en verspreiding tot opruiing, met terroristisch oogmerk’ vorig jaar 13 september 2011 opgepakt door de Nationale Recherche en drie dagen in beperkingen vastgehouden.

Ook werd er huiszoeking gedaan. Drie maanden later, op 7 december 2011, liet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie haar website ontoegankelijk maken. De website is op 8 december 2011, een dag later, weer terug online gezet en staat er nog altijd “inclusief de opruiende teksten” aldus een proces-verbaal in het dossier.

Zij is nu gedagvaard wegens “opruiing tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag” (art. 131 lid1). In de dagvaarding staan citaten uit de volgende vier teksten:

- Rara, wiens rechtsorde is het? “tijd voor een nieuwe generatie om op te staan en de fakkel van Rara overnemen!”
- Leers, het vuur en de dood “ook beweerde hij (Leers) dat de IND medewerkers zouden worden bedreigd. ‘Dan komen ze naar mij toe’ zei hij. Goed plan voor de verandering. Het wordt tijd dat we die uitnodiging aannemen, maar dan niet om te praten. Wie gaat er mee op visite bij Leers?”
- Neederland wordt schoongeveegd “Het feit dat Neederland zich een democratie noemt, vrijwaart de natiestaat niet van zulk broodnodig ingrijpen in de macht. Niet om de macht over te nemen, maar om deze af te breken. Het zal alles niet legaal zijn, maar ach. Er is wel meer niet legaal. Voor sommigen is de illegale actie een keuze. Voor anderen het illegaal verblijf een opgelegd feit. Laat ons allen daders zijn!”
- Waar blijft de Hollandse Opstand? “Waar blijft de Hollandse opstand? Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?”

Overigens staat in het dossier nog een vijfde tekst, waarvoor niet is gedagvaard:
- Hard Leers

Opvallend: Officier van justitie G. Visser, die de zaak heeft overgenomen van Schram, heeft de aanklacht “terroristisch oogmerk” (art. 131 lid2) NIET in de dagvaarding opgenomen. Dat doet het vermoeden rijzen dat deze verzwaring van de aanklacht ten tijde van de arrestatie, de huiszoeking, en gedurende het hele onderzoek louter en alleen is toegevoegd als intimidatie, en om gebruik te maken van de vergaande opsporingsbevoegdheden uit de terrorismewetgeving. Uit de buitensporige huiszoeking kon reeds worden opgemaakt dat hier vooral sprake was van een fishing expedition om de groeiende No Border beweging in kaart te brengen.

Dit is een politiek show- en proefproces!

Bij de start van het onderzoek ‘Gulkana’ stelt de Nationale Recherche als “doelstellingen” van dit onderzoek, naast het “doen ophouden feit”: het “ontmoedigen van verdachte en groepering” en “een signaal afgeven aan verdachte, groepering en bevolking.”

Hieruit blijkt duidelijk dat we te maken hebben met een politiek show- en proefproces van het landelijk parket, bedoeld om:

1. Joke Kaviaar een flinke straf toe te bedelen en zo de mond te snoeren
2. Haar en haar mede-(no border)activisten af te schrikken
3. De vrijheid van meningsuiting in te perken voor meningen die de staat aanvallen
4. Jurisprudentie te verkrijgen die het begrip opruiing oprekt
5. Het Nederlands/Europees migratiebeleid ten koste van alles te verdedigen tegen toenemend verzet

Maar wij laten dit niet zomaar en stilletjes gebeuren! Verzet is noodzaak en de oproep om in verzet te komen moet gehoord kunnen worden! De Westerse regeringen hebben de mond vol van internetvrijheid in landen ver hier vandaan, maar de censuur die zij zelf plegen is identiek aan de censuur die zij zeggen te bestrijden.

De komende tijd zal de Steungroep 13 september regelmatig bericht geven, en komen met een aantal artikelen die de zaak van verschillende kanten belichten.

Daarnaast roept de Steungroep activisten en activistische collectieven en groepen op om samen met ons dit niet ongezien en ongehoord te laten passeren! Wij roepen op om

- de teksten van Joke Kaviaar waarvoor ze is aangeklaagd te publiceren en te verspreiden
- mirrors op te zetten van de gehele website jokekaviaar.nl
- zelf met artikelen te komen om het vreemdelingenbeleid aan te klagen, dit politieke proces aan te klagen,
- naar de rechtszaak te komen op 8 januari,
- en vooral: door te gaan met acties, met het ondersteunen en versterken van de strijd van vluchtelingen!

Dit proces zal zeker precedentwerking hebben! Eerst komen ze voor Joke Kaviaar, die zij zullen afschilderen als een extremist, zodat velen het niet zullen wagen het voor haar op te nemen. Daarna komen ze bij jou of één van je vrienden, die zich met scherpe pen heeft uitgelaten over vreemdelingenbeleid, dierenrechten, kraken, milieu, crisis, kapitalisme… en wie is de volgende? Mogen alleen nog gevestigde journalisten een harde column schrijven en politici uit de Tweede Kamer? Mag alleen de mening van rechts populisten gehoord en gezien worden?

Wees solidair!! Zegt het voort zegt het voort!!

Steungroep 13 september

Geen opmerkingen: