09 december, 2012

Er zijn nog mensen verliefd op Nederland


Wij hebben niet anders dan dit: de persoonlijkheid kan zich verdiepen in geheimtekens en daarbij leven. Of het gelijkwaardig is, dat universiteiten vooropleidingen voor het zakenleven worden, hebben wij niet te beoordelen, maar levend te ontkennen. Er is geen andere weg.

Amerika is zozeer ons slechter Ik geworden, dat men tegenwoordig naar Amerika reist, om dit te loochenen.
Menno ter Braak over waarom hij 'Amerika' afwijst, online te lezen. [Ik heb dit in ander verband opgezocht maar het kwam hier ook uit].
De universiteit geen vooropleiding voor het zakenleven? Tachtig jaar geleden een "Europese" tegenwerping tegen een "Amerikaans" idee. Het is nu volkomen misdunk - iedere scholing moet inmiddels aansluiten bij "het bedrijfsleven".

Ik heb wat inleidende colleges in Leiden gevolgd bij Rudolf de Rijk in Leiden, inleiding tot het Baskisch. Het Baskisch is zijn levenswerk, hij heeft er blijkbaar het standaardwerk bij uitstek over geschreven - en dat bij de universiteit van Leiden, toen nog Rijksuniversiteit. Is het nog maar vier jaar geleden dat geschreven kon worden over de talen die er bestudeerd werden?
Wie zal er ooit Baskisch studeren in Nederland, nu nog? Fries is al te veel gevraagd. Nee, Russisch is een "kleine taal", onder druk. Enzovoort.
Rudolf de Rijk is alweer jaren dood en met hem het onderwijs in en het onderzoek naar het Baskisch in Nederland.

Sombere opmerkingen na een bezoek aan de beurs voor kleien uitgevers in Paradiso, Amsterdam, vanmiddag 9 december. Ik waande mij eerst in een bejaardenhuis, prettig misschien want dan voel je je plotseling nog jong. Maar het stemt niet optimistisch. Juist voor de kleine uitgeverijen lijkt mij de tijd zeker niet voorbij. Maar in een land waar geen intellectuele discussie wordt gevoerd of getolereerd en waar het onderwijs meer dan ooit wel een vooropleiding tot het zakenleven is...

Genoeg! Ik begon over het Baskisch vanwege de ontmoeting met Zirimiri Press, een uitgeverij die zich ten doel stelt boeken in minderheidstalen vertaald aan te bieden. Baskisch, bijvoorbeeld, of misschien bovenal. De uitgevers v/m zijn tevens auteur. En verklaren verliefd te zijn op Nederland.
Onweerstaanbaar.

Geen opmerkingen: