12 mei, 2008

Willem van Oranje: landverrader of papenhater?


Alweer jaren geleden zag ik een forum aangekondigd onder de titel: Leraar: lesboer of vakidioot?
Een dergelijke tweedimensionele (die natuurlijk unidimensioneel genoemd moet worden) benadering van maatschappelijke kwesties hoort bij de vruchten van hedendaags onderwijs.


Maar zie: over een historisch fenomeen als Mei 1968 biedt Trouw maar liefst drie keuzes.De 'revolutie' van 1968 is...
  • het symbool van normvervaging: 19%
  • de afrekening met oude machtstructuren: 37%
  • een gemythologiseerd relletje: 44%


  • Alsof de gegeven antwoorden ook maar enige betekenis hebben, en alsof de vraag zelf ook maar enige andere betekenis heeft dan de ideologische zelfbevestiging van de machthebbers, waar het concern dat Trouw uitgeeft bij hoort.

    Gratis aambeienzalf voor iedereen! kan ik hier alleen nog aan toevoegen.

    Geen opmerkingen: