28 mei, 2008

Overwinning - van of op wat?


De Texelaars, die elk al meer dan een eeuw eigenaar zijn van wat hun eigen stoombootonderneming heet, mogen in hun handjes knijpen. Hun eigen boten mogen blijven varen.
In het kader van de bevordering van het kapitalisme (om dat woord maar wel te gebruiken) wordt bijna een vorm van volkskapitalisme afgeknepen, en mag men bij de genade van de god-van-de-ChristenUnie alsnog dankbaar zijn dat de introductie van zogenaamde marktwerking niet doorgaat.

Bij uitstek een interessante kwestie voor wie zich dezer dagen vrijzinnig-democratisch wil noemen, zou men denken: sociaal kapitalisme van onderop tegen staatsgestuurd kapitalisme.
De zogenaamde vrijzinnig-democraten in Nederland - ik kom er op terug - van nu zwatelen evenwel over Gregorius N., en anders niets. Ik ga er niet eens naar linken. Het opvullen van de linkse leegte blijft voor ongesubsidieerden als uw dwd weggelegd.

Geen opmerkingen: