12 mei, 2008

Betamelijk

Het spijt mij, dat een column die aanleiding gaf tot deze verzuchting de laatste van Van Doorn blijkt te zijn geweest. In het voorwoord van Duits socialisme zinspeelde hij al op ziekte die het hem niet mogelijk had gemaakt het boek te voltooien zoals hij het had willen hebben.
Het minste dat ik kan doen is het uitlezen en er een bespreking aan wijden. Ik denk dat die positief uitvalt, maar dat doet er minder toe.

Geen opmerkingen: