03 februari, 2008

Reevooluut- eh... wij bedoelen Reekreeaatsie!


En plotseling was er die beweging van opstandige studenten, de late jaren zestig/jaren zeventig overgedaan, eender en anders.
Instituten bezet, colleges verstoord, harde eisen dat er koppen dienden te rollen en op grote schaal ontslagen zouden vallen.
Eerst was biologie aan de beurt. Medicijnen, scheikunde en natuurkunde konden niet achterwege blijven. Sterrenkunde en geologie gingen voor de bijl. Wat nou, vijftien miljard lichtjaren? Wat nou, fossielen? (De meeste opstandige studenten hadden wel een auto bij de hand die op fossiele brandstoffen reed – van pa of van henzelf - maar aardolie is een kwestie van een paar jaartjes ondergronds broeden, niks miljoenen of miljarden jaren, dus ook niks tekorten).
Bij geschiedenis had men het wel eens over oudere jaartallen dan 4004 voor Christus: weg ermee. Ook de talen en letteren gingen voor de bijl. Wat nou, vergelijkende taalwetenschap? De wetenschap heeft allang vastgesteld hoe juist Genesis 11:1-9 is, de toren van Babel was nu een discotheek voor de Amerikaanse bevrijders van Irak, wij willen echte wetenschap! Bij de sociale wetenschappen werd ook verkondigd dat de maatschappij evolueerde, dat moest afgelopen zijn. En zo viel langzamerhand iedere faculteit of hoe ze het ook allemaal noemden de laatste tijd voor de bijl voor studenten die echte wetenschap eisten, ritmisch zwaaiende met een in bruine of zwarte kaft gehuld boek. En bij hen voegden zich baardige studenten met een groen boek en zelfs gesluierde meisjes, die allemaal ook Echte Wetenschap kwamen eisen.
Alleen bij rechten en economie bleef het rustig. Tenslotte was men eerbied verschuldigd aan de overheid die het zwaard niet vergeefs draagt, en Balkenende en Rouvoet hielden zich opvallend rustig bij al dit rumoer (en Bos dus ook). En de meeste opstandige studenten bleken juist afkomstig uit de hoek van economie en bedrijfskunde. Ja kijk, aan die passage van God en mammon waren ze nooit toegekomen, Genesis was al meer dan genoeg wetenschap geweest. En dan, je moet ook weer niet werkelijk alles letterlijk gaan nemen. Je kunt ook overdrijven.

Voor de reekreeaatsionairen dus hierboven: the Left Reverend Gene McDaniels met A hundred pounds of clay. En hier heb je Elvis (die is niet dood! de wetenschap zegt het zelf!) die vanuit de Toren van Babel dit liedje letterlijk neemt.

Geen opmerkingen: