14 februari, 2008

Konijntje en lichtbak

Weer langsgeweest bij het academische ziekenhuis (of liever: een van de twee in deze stad) en mij mogen verbazen over de merkwaardige voertaal die men er heeft, waarbij ik als patiënt al dan niet moedwillig buitengesloten ben. Maar ik weiger niet te luisteren, maar ook om mee te brabbelen in wat men voor Engels laat doorgaan (wat ook niet van mij verwacht wordt), ik zal altijd in het Nederlands reageren in de wetenschap dat mijn Engels nu eenmaal beter is dan het hunne. Of mijn Nederlands... Sur vous et sans vous. Er wordt bijna geen aandacht aan mij besteed. Nou ja losjes wordt gezegd dat een operatie waarschijnlijk onvermijdelijk is. Prettige dag verder.

Wonderlijk hoe het voor mij belangrijkste symptoom weg kan vallen (dubbelzien) en dan toch zoiets te horen krijgen.

*


De liefste, medeoprichtster van de Free Harry Bout-supportgroep heeft indirect van degene voor wie zij zich inzet te horen gekregen dat zij ontslagen is. Nooit aangenomen, maar wel ontslagen? Je wordt bajesmaf na een kleine kwart eeuw achter de tralies, natuurlijk. Grof blijft het. Bij mij worden allerlei gevoelens opgewoeld en herinneringen die er niet mee te maken hebben en op een bepaalde manier ook weer wel. Hier laat ik het nu even bij.

*


Zeker, het Nederlandse nieuws getuigt van nog net wat meer onbenulligheid dan het nieuws elders. Economie bloeit als nooit tevoren, jubelt een opener. Als het waar is zou ik daar toch een degelijke analyse aan willen verbinden: hoe kan dit terwijl Nederland zo verknoopt is met de wereldeconomie? Of blijft het Europese vasteland gespaard? Het is niet onmogelijk maar hoe kan dit dan? Poging tot uitleg blijft uit...
Het parlement heeft niets beters te bespreken dan een boerkaverbod. Een sociaal-democraat komt uitleggen dat sociaal-democratische regelzucht het Nederlandse onderwijs heeft vernield - alsof zoiets voor anderen dan de sociaal-democraten en hun vrinden nieuws is.

Afghanistan, Irak, Libanon, Rice beticht Rusland van koude-oorlogsstemingmakerij (daar gaan we weer). En de rest van de wereld.

Gunst, er zijn maar liefst vier wetenschappelijke artikelen die ik op redelijk korte termijn moet schrijven en waarom zou ik dan denken deze donderdagochtend, -middag inmiddels, het Wereldvraagstuk eerst even op te moeten lossen? Afgezien van twee journalistieke stukken voor elders die gisteren al af hadden moeten zijn.

Op bijna alles, kom ik terug, nu eerst het bovenstaande.

Geen opmerkingen: