06 februari, 2008

Kardinaalsmutsen op de hoorns genomen


De grote grazers zijn in het Oostvaardersplassengebied aangesteld om bosopslag te voorkomen, en bos voorkomen ze, dat staat vast. En daarbij ook de aanwezigheid van bos- en rietlandvogels.

Sinds een jaar lopen Schotse hooglandrunderen en koniks rond in de noordelijke Kennemerduinen, losgelaten net drie jaar nadat de Soayschapen afgeschoten en voorbestemd tot uitsterven waren. Het verhaal van natuurbeheer (het woord alleen al) in Nederland is het verhaal van een waanzin, verteld door een gek.
Het is nu al te observeren hoe de hooglanders vlierstruiken en kardinaalsmutsen op de hoorns nemen, om redenen die mij verder ontgaan. Geen van beide struiken zijn zeldzaam te noemen, maar ze spelen wel een belangrijke eigen rol in het duinlandschap, ten aanzien van insekten en vogels. En de kardinaalsmuts heeft in de duinen zijn hoofdbiotoop. Ik vraag mij af wanneer de rampenverhalen over achteruitgaande vogels in het duin zullen verschijnen. Geen verantwoordelijke zal zich op zijn onwetendheid kunnen beroepen gezien de schokkende cijfers van achteruitgang en verdwijning uit het Oostvaardersplassengebied.

Daarnaast moet mij van het hart dat het mij in het geheel niet bevalt dat er op allerlei plaatsen in het duin runderroosters en hekwerken zijn verschenen, waardoor het gevoel van eenheid ten aanzien van het duinreservaat ook verloren gaat. Enfin, de foto's spreken voor zich. Koniks en hooglanders prettig van elkaar gescheiden, en voor de mensen een bankje - waar ik niet zou hebben durven zitten op dat ogenblik - het maken van de foto's was al een delicate bezigheid.

Geen opmerkingen: