23 oktober, 2006

Voordrachten voor de Betacanon


Het is van De Volkskrant, dus de verwachtingen hoeven niet hooggespannen te zijn, maar ik vond het toch een verrassend en interessant initiatief om naast of ter aanvulling van de van rijkswege vastgelegde halfgare geschiedeniscanon de vele belangrijke Nederlandse natuurkundigen en wiskundigen bij wijze van Betacanon in het zonnetje te zetten. Het oplettende lezertje/lezersje mocht zelf online iemand of meer voordragen.
Dat heb ik gedaan. In de eerste plaats natuurlijk de Nederlandse christen-anarchist Felix Ortt de man die het Nederlandse getij in kaart heeft gebracht, met het effect van de opwaaiing erbij - als Nederland droge voeten heeft om het modieus uit te drukken, is het zeker mede aan Ortts berekeningen te danken.
Als tweede heb ik voorgelegd de wiskundige L.E.J. Brouwer (we waren toch in Blaricum..), grondlegger van de topologie en de intuïtionistische wiskunde.
En als derde W. de Sitter, die - in briefwisseling met Einstein - een "ontwerp" van het universum heeft gemaakt dat het betrekkelijk lang heeft volgehouden.
Misschien zou Anton Pannekoek (de foto) ook een goed idee zijn geweest, maar naar ik heb begrepen heeft hij geen grote eigen bijdrage aan de sterrenkunde geleverd. Als ik het mis heb verneem ik het wellicht. Ik hecht grote waarde aan zijn Anthropogenese - enfin, drie voordrachten moet voldoende zijn wat mij betreft. U weet de weg.
Als theoreticus van het radencommunisme zou Pannekoek bij de in het geheel niet vertegenwoordigde arbeidersbeweging in de "gewone" geschiedeniscanon gehoord hebben. Het hele vak geschiedenis bestaat overigens nauwelijks meer op school, dus waar hebben deze mensen het alllemaal over?

Geen opmerkingen: