22 oktober, 2006

Bestuurskracht


Zolang ik bij bewustzijn ben - zo zal ik het maar uitdrukken - worden in Nederland gemeenten gereorganiseerd, op de schop genomen, gefuseerd. De bestuurskracht wordt vergroot, zo heet dit.
Er moet een ambtelijke Dienst Gemeentefusies zijn, die voortdurend bezig is fusies voor te bereiden. Een dienst die uiteraard aan het werk gehouden moet worden om de bestuurskracht in Nederland verder te bevorderen. Bestuurskracht, dit zal een term zijn uit de discipline Bestuurskunde, het ambtelijke neefje van de wetenschap van de politiek, een broertje van de bedrijfskunde, ook zo'n hoogvliegende wetenschap - enfin, daar had ik het gisteren nog over.
Men wordt niet geacht te vragen wat het betekent. Het heeft in ieder geval niet met platselijke democratie te maken. En terwijl het aantal gemeenten in mijn levenstijd meer dan gehalveerd is - van zo'n duizend naar vierhonderdzestig - maakt de zich achter de ambtelijke dienst verschuilende politiek verantwoordelijke zich op voor een volgende halvering. Want gemeenten functioneren pas goed als zij zo'n vijftigduizend inwoners hebben. Dit is uitgezocht. Door wie, waarom en wat dit betekent wordt niet toegelicht. De dienst moet aan het werk blijven. Voor dat loket neemt u maar de taxi als u geen auto hebt.

Geen opmerkingen: