21 oktober, 2006

Donderdagmorgen met zorgen


Lichte trui waar karakteristiek een loshangend overhemd onderuitsteekt. Zo loopt hij er ook in december of juli bij. En niet alleen uiterlijk maar ook in de zin van Rubberen Robbie is hij als een balletje, klaarlichte werkdag. Zelfs het toontje en de schorre stem kloppen. Alleen de onderwijsinstelling niet. Dit is hoger beroepsonderwijs, dat men de bezigheden hier studeren noemt is al net zo'n malle toegeving aan deemookraatiese neigingen als het college noemen van een middelbare school of een proefwerk tentamen.
Hij heeft het door hem bestelde boek meer dan twee weken laten wachten. Toen was het weer teruggestuurd naar de bibliotheek waarvan het was gekomen. "Wat apart," schort hij, "dus dan moet ik het opnieuw bestellen?"
Hij studeert uiteraard voor ondernemer. Zoiets kun je tegenwoordig studeren. Wat uiteraard betekent dat je het niet zult worden, omdat dit iets is waar je niet voor kunt studeren.
Management hoort er ook bij. Hoe ongelooflijk veel jongeren verdoen de jaren van de kracht van hun leven met het tot zich nemen van kennis die menselijkerwijze de moeite niet waard is en die ook helemaal geen kennis laat staan wetenschap is? Tienduizenden moeten het er zijn, alleen al in Nederland.

Informatiemanagement pijltje managementinformatie.
Managementpersoneel pijltje personeelsmanagement.
Managementkennis pijltje kennismanagement.
De richting van de pijltjes kan ook moeiteloos worden omgekeerd zonder tot iets te leiden wat de moeite van het leren waard is.
De in alle opzichten ongelooflijkste zag ik in een pil van meer dan negenhonderd bladzijden.
Voer pijltje varken pijltje vleesproduct.
De heersende klasse, heb ik al eerder geschreven, is juist dat: alleen nog een heersende klasse. Ze zijn uitgeheerst. En het kapitalisme krijgt geen zachte landing, omdat de heersende klasse dit nu eenmaal nooit zal inzien en het zal opgeven. In intellectuele zin heeft zij dat natuurlijk wel allang gedaan.

Geen opmerkingen: