07 oktober, 2006

I'm talking about brother Solomon Burke y'all know him


Solomon Burke noemde in een zojuist uitgezonden BBC-portret een voorbeeld dat mij voordien niet bekend was.
Een acteur/zanger in het zingende-cowboy-genre die gold als zwarte cowboy. Nu waren in het echt cowboys inderdaad vaak gekleurd, maar voor een acteur in westernfilms was het zeker in de jaren dertig toch wat bijzonder.
Het blijkt een acteur/zanger te zijn die door het leven gaat als Herbert Jeffrey (Herbert Jeffries), die bij Duke Ellington gezongen heeft. Dit voorbeeld van Solomon Burke leeft nog, Geboren in 1911 volgens de site, en - te boeken? Het laatste optreden dateert van 2003.
Elders op het net las ik dat de man eigenlijk Umberto Valentino heet - maar ook als hij "slechts" de rol van een zwarte cowboy speelde is het bijzonder genoeg. Hij kan ook beluisterd worden op deze site. Speciaal Gene Autrey's Back in the saddle again vond Solomon Burke inspirerend. Wonderlijk te vernemen....

Geen opmerkingen: