25 oktober, 2006

Eigen nomaden eerst

De BBC heeft iets met Niger. Het bericht komt, net als de honger van vorig jaar, enigszins uit het niets, iets over streken waar we verder niet overvloedig over ingelicht worden.
Arabische nomaden zouden het land Niger utgegooid worden, hoewel zij er al een halve eeuw wonen. Met permissie: dit is net zoiets als die verhalen over wie een echte Ivoriaan is en wie niet. Vijftig jaar geleden was Niger, de naam zegt het al, een departement in de kolonie Frans West-Afrika.
De onderlinge verhoudingen in Niger worden tot nu toe juist als vredig aangeduid. Arabisch is nota bene een van de officiële landstalen, ook al zegt Ethnologue dat er maar dertigduizend Arabischtaligen wonen.
Ik vraag mij af of wij verder ingelicht worden over deze aanstaande etnische zuivering.

Geen opmerkingen: