19 oktober, 2006

Dodenwake in Voorburg

Een groep Voorburgers houdt in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 oktober een dodenwake voor de Amerikaan Greg Summers, op het tijdstip dat hij in Texas wordt geëxecuteerd. De wake heeft plaats in de kerk van de Verrezen Christus aan de Fonteynenburghlaan in Voorburg.
De 48-jarige Summers is veroordeeld voor de moord op zijn moeder, vader en oom. Volgens Amnesty International deugde de rechtszaak niet.
In de Verrezen Christuskerk is pastor Nel van Drie al jaren betrokken bij acties voor Summers, die sinds vijftien jaar zit opgesloten in de gevangenis van Huntsville in Texas. Samen met de jongerengroepen die Van Drie begeleidt, heeft ze in het verleden boeken- en rommelmarkten en een sponsorloop georganiseerd. „De opbrengsten daarvan waren bestemd voor een fonds, dat vrouwen in Amsterdam hebben opgericht om een goede advocaat te betalen voor Greg Summers,’’ vertelt pastor Van Drie.
De betreffende vrouwen, Maartje Kok en Connie Soetens, hebben Summers regelmatig in de gevangenis bezocht en hebben zich beijverd om hem een eerlijk nieuw proces te bezorgen. Op 1 oktober besliste het hoogste Amerikaanse gerechtshof echter dat de executie op 25 oktober mag doorgaan.
De wake in de Voorburgse kerk, waarbij iedereen welkom is, begint om middernacht (18 uur Texaanse tijd). Om één uur onze tijd krijgt Summers een dodelijke injectie toegediend.
De dag ervoor zendt een plaatselijk radiostation in Texas boodschappen uit van de Voorburgse jongeren, die zich zijn lot hebben aangetrokken.
(Algemeen Dagblad)

Geen opmerkingen: