17 september, 2006

Nog een elfde september....


..een van honderd jaar geleden. De dag waarop Mohandas Gandhi het startsein gaf voor geweldloos verzet tegen het racisme in Zuid-Afrika, de dag waarop satyagraha werd geboren. Geweldloos verzet geïnspireerd door Tolstoj, door het christen-anarchisme dus, uitgebreid naar de grootste godsdienst van India. Het leidde tot de onafhaneklijkheid van India en - via het verwante Afrikaanse Nationale Congres - tot het einde van het racistische bewind in Zuid-Afrika.
Een dag waarop de wereld waarachtig veranderde.
Meer hierover.

Geen opmerkingen: