14 mei, 2006

Serendip - zegt u dat wel

Er zijn belangrijkere en betere onderwerpen om zich mee bezig te houden, maar dit was zo'n opmerkelijk toeval...
De Vereniging Arbeiders Radio-Amateurs heeft op de zelfde dag waarop ik het vorige stukje schreef in een zogenaamd actualiteitenprogramma nog eens uit de doeken gedaan wat al bekend is: dat mevrouw Hirsi Ali op valse gronden asiel heeft gekregen in Nederland. Pg Cohen heeft er voor gezorgd dat dit thans echt helemaal niet meer kan (vermelden ze er niet bij). Dat Hirsi Ali tot 2002 ook een pg was dient ook even niet vermeld te worden.
Het heeft geleid tot krantenkoppen die suggereren dat Hirsi Magan maar uitgezet moet worden. Ja, naar neoconparadijs de VS (althans de Green Zone daarvan, de witte kern van Washington DC), zoals ik al geschreven heb.
Maar het zou de linkerzijde sieren als zij er helemaal niet op in ging. Laat de showfiguur van ultrarechts maar lekker op valse gronden in Nederland vertoeven en als aangeschoten wild op "de moslims" schelden. Past bij die CIA-top die hoeren leverde aan VS-parlementariërs. Past bij Richard Perle of Dick Cheney, die dik verdienen aan de slachting van Irakezen waartoe zij zelf oproepen. Enzovoort.
Maar zelfs als Hirsi Dinges geen ikoon van het neoconvolkje was geweest zou er reden zijn verder te zwijgen. Een barmhartig toelatingsbeleid geldt voor iedereen, ook en juist voor mensen wier opvattingen je niet aanstaan.

Geen opmerkingen: